didişmək

didişmək
qarş. Bir-birini didmək, birbiri ilə vuruşmaq, dalaşmaq, söyüşmək, çəkişmək, çeynəşmək, boğuşmaq. Bir-biri ilə didişmək. – İki qartal dağın təpəsində . . qəzəblə didişirdi. Ə. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • didişmə — 1. «Didişmək»dən f. is. 2. is. məc. Dava, qovğa, çəkişmə, çeynəşmə, boğuşma. İki qardaş arasında olan didişmələr get gedə uzandı. A. Ş.. Didişmə düşmək – vuruşma, döyüşmə baş vermək, qovğa düşmək; // bir birinə macal verməmək, boğuşma düşmək, bir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • didişməsalan — is. Araya didişmə (dava, qovğa, çəkişmə) salan adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • didmək — f. 1. Yun, pambıq və s. ni xırda hissələrə ayırmaq, lif lif ayırmaq, tel tel ayırmaq. Səlimnaz arvad təzə yorğan salmaq üçün yun didirdi. M. Hüs.. 2. Dimdiyi ilə parça parça etmək, qoparmaq, dağıtmaq, ovub çıxarmaq (quşlar haqqında). Qarğalar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • günü — is. 1. Köhnə məişətdə: birinci arvadın üstünə alınan ikinci və ya üçüncü arvad. Hacı evə günü gətirmək niyyətini Münəvvər xanımın qulağına elə doldurdu ki, arvadın heç ruhu da incimədi. M. C.. // Bu cür ailədəki arvadlardan hər biri. Günülərin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • itləşmək — dan. qarş. Didişmək, çeynəşmək, bir birini qapmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qovğa — is. 1. Gurultu, patıltı, çaxnaşma. . . Əsədin bütün kəndə qovğa saldığına və bununla bərabər öz günahını yenə də düşünməməyinə acınıb <müəllim> dodaqlarını çeynəyərək, şəhadət barmağını ona tərəf silkələyib hədələdi. B. T.. // Dava,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”